Wojciech Dudek

Wojciech Dudek młodszy inspektor w stanie spoczynku. Służbę w Policji rozpoczął w roku 1990 w Komendzie Rejonowej Policji w Legnicy w pionie kryminalnym w komórce operacyjno-rozpoznawczej zajmującej się rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu. W latach 1996-1998 pełnił służbę w wydziale kryminalnym KWP w Legnicy gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości samochodowej.

Po reorganizacji administracyjnej państwa w roku 1998, otrzymał przydział do Komendy Miejskiej policji w Legnicy gdzie zajmował się rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępczości skierowanej przeciwko życiu i zdrowiu. Zajmowane stanowiska służbowe to: referent, detektyw, specjalista, kierownik sekcji, naczelnik wydziału kryminalnego, I zastępca Komendanta miejskiego Policji w Legnicy ds. kryminalnych. Służbę zakończył w roku 2016 po pięcioletnim pełnieniu służby na stanowisku naczelnika wydziału kryminalnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie o specjalności kryminalnej. Ukończył Uniwersytet Zielonogórski oraz kursy specjalistyczne w zakresie zarządzania w Szkole Policji w Pile i Szczytnie.