Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

mgr Wojciech Sołtys

Od roku 2014 Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia. Posiada 26 – letni staż pracy w Straży Miejskiej Wrocławia. Wcześniej kierownik referatu kontroli i nadzoru służbowego (w latach 1996-2005), naczelnik Oddziału Profilaktyki Zagrożeń (w latach 2005-2007) oraz Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego (w latach 2007 -2014).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku Prawo. Ukończył aplikację prokuratorską, studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, a dodatkowo liczne kursy i szkolenia zawodowe z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego.

Działalność społeczna: Wiceprefekt Dolnośląskiej Prefektury Wojewódzkiej Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP z siedzibą we Wrocławiu, członek Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP z siedzibą w Częstochowie.