prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełniła funkcję prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. ogólnych, prodziekana na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz kierownika Zakładu Polityki Gospodarczej na macierzystym wydziale.

Była także wieloletnim prezesem Fundacji “Pro Mathematica” przy Wrocławskim Parku Technologicznym S.A., członkiem Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic jest autorką 3 monografii, współautorką 4 monografii i 2 leksykonów, redaktorem naukowym 8 opracowań monograficznych, leksykonów oraz wielokrotnie wznawianej (i aktualizowanej) Encyklopedii Prawa (wyd. C.H.Beck). Ponadto, na jej dorobek naukowy składa się ponad 80 artykułów z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, prawa socjalnego, polityki gospodarczej oraz opinii i ekspertyz naukowych sporządzonych dla Kancelarii Prezydenta RP, Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, Biura Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu, Rady Legislacyjnej, Rzecznika Ubezpieczonych, Ministra Pracy i Polityki Społecznej.