Zdjęcie Patrycji Figat - wykładowcy na kierunku prawo

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Patrycja Figat

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (magister prawa w 2014 r. oraz licencjat bezpieczeństwo wewnętrzne w 2015 r.). Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ukończyła w 2017 r. studia podyplomowe: Audyt finansowy w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2021 r. zdała egzamin zawodowy na radcę prawnego oraz uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Prawnik procesowy i biznesowy, koncentrujący się na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego.

Do bardziej wymagających projektów, które składają się na jej doświadczenie zawodowe można w szczególności zaliczyć proces transgranicznego połączenia spółek, prowadzenie badania prawnego due dilligence, obsługę spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowościowych czy  uczestnictwo w procesie opracowywania tzw. specustawy biogazowej w ramach Zespołu Eksperckiego ds. biogazowni rolniczych działającego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Pełnomocniku Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich.

Aktualnie w trakcie certyfikacji z obszarów RODO, ESG, UBO, KYC, Compliance, AML, a także Deutsche Rechtssprache.