dr Aleksandra Cader-Krupa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

W sposób ciągły  aktualizuje wiedzę z obszaru prawa karnego. Ukończyła 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie: zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej skarbowej i 2-semestralne studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie: prawo karne materialne i procesowe, z wynikiem bardzo dobrym.

Ukończyła aplikację prokuratorską, w latach 2001-2023 wykonywała obowiązki na różnych szczeblach Prokuratury, w tym na stanowisku prokuratora Rejonowego dla Wrocławia Krzyki Zachód a następnie w Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i Wydziale do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Specjalizowała się w prowadzeniu spraw karnych w szczególności z zakresu zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i finansowo-skarbowej. 

Posługuje się językiem angielskim. Miłośniczka gór i literatury. W wolnych chwilach biega i praktykuje jogę.