dr Patryk Gołubców

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce Wydziału Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum), (Rzym, 2018 r.). Nostryfikacja dyplomu  doktorskiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 2018 r.). Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich w zakresie Zarządzania na Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej (Warszawa, 2019 r.).

W latach 2014-2019 Dyrektor Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wydawnictwa TUM i Drukarni Tumskiej; w latach 2019-2021 Wicedyrektor Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Od 2019 r. wykładowca Wyższej Szkoły Prawa (Nauka o państwie, prawo wyznaniowe).