KONFERENCJA “WSPÓŁPRACA SĄDOWA W FORMIE PYTAŃ PRAWNYCH/PREJUDYCJALNYCH. KONSTRUKCJE PRAWNE I PRAKTYKA”

fb bg Cze

 

Termin: 07.10.2019
Miejsce: Wyższa Szkoła Prawa, ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław

 

Konferencja „Współpraca sądowa w formie pytań prawnych/prejudycjalnych. Konstrukcje prawne i praktyka.” będzie poruszała następujące zagadnienia:

1.Przedmiot pytań

2.Sądy uczestniczące w procedurze

3.Istotne elementy postępowania

4.Status stron

5.Ocena efektywności tej formy współpracy sądowej

Naszym zamiarem jest przybliżenie Państwu tematu współpracy instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości, poprzez wymianę doświadczeń teoretyków i praktyków odnośnie formułowanych pytań prawnych.
Mamy nadzieję, że dzięki Państwu uda się odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematyką konferencji.
Wystąpienia prelegentów będą dobrą okazją do zaprezentowania własnych ocen i postulatów odnośnie form współpracy sądowej w procedurze pytań prawnych/prejudycjalnych. Jesteśmy przekonani, że konfrontacja osobistych doświadczeń jej uczestników ze stanowiskiem doktrynalnym stanowić będzie wartość zarówno teoretyczną jak i praktyczną, którą trudno przecenić.

Zgłoszenia prelegentów wraz z podaniem tematu wystąpienia oraz tekstem (referatem) przyjmujemy do 31.07.2019 r.

na adres mailowy: krzysztof.wojtowicz@prawowroclaw.edu.pl

Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. K. Wojtowicz

Teksty wystąpień zostaną opublikowane w tegorocznym numerze naszego czasopisma „Państwo Prawne”, dlatego też zwracamy się z prośbą o ich redagowanie zgodnie z wymogami wydawniczymi czasopisma określonymi w „Informacjach dla autorów”, na stronie internetowej
https://prawowroclaw.edu.pl/nauka/wydawnictwo/panstwo-prawne/informacje-dla-autorow/

Udział w konferencji jest bezpłatny.

OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. ” W POSZUKIWANIU PRAWDY CZYLI DOWODY W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM”

KONFERENCJA NAUKOWA PT. ” PROCESOWO-KRYMINALISTYCZNA PROBLEMATYKA UDZIAŁU POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM”

KONFERENCJA NAUKOWA PT. ” IMMUNITET GŁOWY PAŃSTWA I IMMUNITET PARLAMENTARNY Z PERSPEKTYWY KONSTYTUCYJNEJ I KARNOPROCESOWEJ”