Co po Bezpieczeństwie wewnętrznym? Perspektywy zawodowe po studiach w WSP

Aktualne trendy rynkowe i edukacyjne wskazują na wyraźny wzrost zainteresowania Bezpieczeństwem wewnętrznym, jako kierunkiem studiów stanowiącym furtkę do pracy w ciekawym, atrakcyjnym pod względem finansowym, ale również niezwykle poszukiwanym zawodzie. Nadal jednak nie wszyscy wybierający ten kierunek zdają sobie sprawę ze wszystkich czekających ich możliwości. A jakie to możliwości? Co po Bezpieczeństwie wewnętrznym? Jaka praca czeka na absolwentów tego właśnie kierunku studiów?

Z każdym kolejnym rokiem świat staje w obliczu coraz większej liczby nieznanych jeszcze przed dekadą zagrożeń. Cyberprzestępczość, dezinformacja, kryzysy zdrowotne i finansowe oraz nowe formy terroryzmu generują rosnące zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem w nowoczesny, przystający do zmieniających się realiów sposób. Również gwałtowny rozwój technologii oraz postępująca globalizacja, poszerzają obszary potencjalnych zagrożeń, wymagających odpowiednich środków zaradczych. W efekcie widzimy szybki rozwój instytucji oraz przedsiębiorstw związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. O jakich specjalistów tu chodzi?

Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne i co po tym? Jakie możliwości czekają na absolwentów tego kierunku ze specjalnością Zarządzanie kryzysowe?

Fakt, że w ostatnich latach pojawiły się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, nie znaczy wcale, że te stare, tradycyjne nagle gdzieś zniknęły. A to sprawia, że specjaliści od zarządzania kryzysowego jeszcze nigdy nie stawali wobec podobnej rozmaitości możliwych wyzwań. Wybierając kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością Zarządzanie kryzysowe, musisz być na to przygotowany, tak jak my przygotujemy Cię w trakcie studiów do podjęcia pracy:

 • pracownika z wydziałów lub z centrów zarządzania kryzysowego ustanowionego na wybranym szczeblu;
 • koordynatora ds. bezpieczeństwa ludności i obrony cywilnej;
 • w służbach mundurowych – policji, straży granicznej i innych;
 • specjalisty zatrudnionego w strukturach administracji państwowej lub samorządowej;
 • specjalisty ds. zarządzania kryzysowego w instytucjach i przedsiębiorstwach.

Zarządzanie kryzysowe jest bardzo wszechstronną specjalizacją, gdyż tylko wszechstronność jest w stanie przygotować Cię do radzenia sobie z bardzo różnorodnymi zagrożeniami, o których pisaliśmy na naszym blogu w artykule „Przestępczość w dobie światowego kryzysu”. Sprawdź koniecznie, z czym przyjdzie Ci się mierzyć.

Co można robić po Bezpieczeństwie wewnętrznym? Jakie perspektywy po studiach otwierają się przed absolwentami tego kierunku ze specjalnością Cyberbezpieczeństwo?

Cyberbezpieczeństwo to jedna z 3 specjalności, jaką możesz wybrać, decydując się na studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Jako absolwent tego kierunku i specjalista z zakresu zapobiegania cyberprzestępczości znajdziesz po studiach pracę praktycznie wszędzie, na przykład w:

 • różnego rodzaju służbach mundurowych, szczególnie w policji w wydziałach ds. zwalczania cyberprzestępczości;
 • służbach specjalnych;
 • instytucjach w sektorze zajmującym się ochroną i bezpieczeństwem informacji;
 • organizacjach pozarządowych;
 • instytucjach rządowych i samorządowych;
 • małych i średnich przedsiębiorstwach;
 • firmach z sektora IT;
 • międzynarodowych korporacjach.

A wszystko to w pakiecie z naprawdę dobrym wynagrodzeniem i szansą rozwoju ograniczoną praktycznie wyłącznie Twoimi własnymi celami. O tym, jak powszechnym zagrożeniem jest dziś cyberprzestępczość, pisaliśmy w naszym artykule „Cyberprzestępczość – gdzie może Cię spotkać?”

Co po Bezpieczeństwie wewnętrznym ze specjalnością Kryminologia i kryminalistyka? Jaka praca czeka na specjalistów po tego typu studiach?

Kryminologia i kryminalistyka nieodmiennie budzi zainteresowanie wśród wszystkich rozważających wybór kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na naszej uczelni. Dzieje się tak zarówno ze względu na niegasnące zainteresowanie technikami kryminalistycznymi, medycyną sądową, czy psychologią, jak i z uwagi na szerokie perspektywy zawodowe czekające na jej absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • formacjach mundurowych (Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Siły Zbrojne RP, Służba Celno-Skarbowa, Służba Ochrony Państwa,);
 • służbach specjalnych (m. in. ABW, CBA);
 • instytucjach penitencjarnych (zakłady karne, areszty śledcze) i wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratury);
 • organach ds. bezpieczeństwa publicznego;
 • służbach, inspekcjach i strażach (np. straż miejska/gminna);
 • agencjach ochrony i biurach detektywistycznych;
 • instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym.

W każdym z wymienionych wyżej podmiotów mogą znaleźć pracę specjaliści od kryminologii i kryminalistyki, którzy zdobyli podczas studiów i praktyk zawodowych w WSP nie tylko wiedzę, ale i praktyczne umiejętności. O tym, jakie przełożenie ma znajomość kryminalistyki na pracę detektywa, przeczytasz na naszym blogu we wpisie „Elementy kryminalistyki w pracy detektywa”. Zobacz, do czego będziesz mógł wykorzystać zdobyte dzięki nam kompetencje.

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – szansa na ugruntowanie wiedzy i rozwój kariery zawodowej

Szansą na poszerzenie swojej wiedzy m.in. na temat porządku publicznego i funkcjonowania służb jest także rozpoczęcie studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W ramach trzysemestralnych studiów magisterskich w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu możliwy jest wybór jednej z dwóch specjalności – Analizy Kryminalnej lub Kryminologii i kryminalistyki. W czasie zajęć prowadzonych przez wykładowców dysponujących ogromną wiedzą i bogatym doświadczeniem studenci nabędą wiedzę z zakresu prowadzenia rozmaitych analiz (m.in. analizy kryminalnej, penitencjarnej, zagrożenia przestępczością, analizy wywiadowczej czy zagrożeń w cyberprzestrzeni), ale także np. psychologii zachowań przestępczych, bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, prawa wojennego, zarządzania systemami bezpieczeństwa czy np. efektywnego komunikowania społecznego. Ukończenie studiów II stopnia to szansa na rozwój kariery oraz realizację planów zawodowych zgodnie z wybraną ścieżką kariery w wymienionych wcześniej służbach czy instytucjach, w których najczęściej zatrudnienie znajdują absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Powiązane strony: studia we Wrocławiu