Konkurs Krasomówczy

X Konkurs Krasomówczy – zapisy

Już 15 marca (piątek) odbędzie się w X Konkurs Krasomówczy w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Wspólnie z Kołem Nauk Penalnych LIBERUM zapraszamy do udziału studentów, aplikantów, doktorantów oraz absolwentów Prawa.

Konkurs odbędzie się w Sali Sądowej, w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu (ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław) o godzinie 10:00.

Jak wygląda konkurs?

Konkurs polega na wygłoszeniu mowy końcowej przed sądem, na podstawie przyznanego kazusu z zakresu prawa karnego lub prawa cywilnego (po 4 z prawa karnego i prawa cywilnego). Jedną sprawę przedstawiają dwie osoby, wcielając się w odmienne role procesowe. Jeżeli lista chętnych osób do konkursy będzie znacznie większa niż przewidywana, wtedy liczba kazusów, jak również i uczestników będzie mogła ulec zmianie.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o wysyłanie zgłoszenia do 29 lutego, na adres: magdalena.kornak@prawowroclaw.edu.pl

Co napisać w treści zgłoszenia?

  • imię i nazwisko
  • rok i kierunek studiów (opcjonalnie również uczelnię)
  • dziedzinę prawa, z której będzie wylosowany kazus
  • ilość miejsc jest OGRANICZONA – udział może wziąć 16 osób, więc o kolejności, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Konkurs ma na celu:

  • rozwój umiejętności przemówień publicznych
  • przezwyciężeniem stresu związanego z wystąpieniem
  • praktyczne wykorzystywanie wiedzy zdobytej na zajęciach (kazusy oparte na faktach)
  • wysłuchanie opinii doświadczonego jury
  • sprawdzenie się w roli profesjonalnego pełnomocnika procesowego

Można się również ubiegać o dodatkowe punkty przy egzaminie lub zaliczeniach z ćwiczeń. Więcej o konkursie na kanałach social media Koła Nauk Penalnych LIBERUM.