Dnia 27 kwietnia 2018 r. w auli naszej Uczelni odbyła się Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu prawdy, czyli dowody
w postępowaniu cywilnym i karnym”. Organizatorami wydarzenia byli: Władze Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, Koło Nauk Penalnych ,,Liberum’’ oraz Koło Nauk Cywilnych „Pactum”. Tematem Konferencji uczyniono problematykę dotyczącą szeroko pojętych dowodów w postępowaniu cywilnym i karnym.
Przedmiotem Konferencji było zwrócenie uwagi na przebieg i skuteczność procesu cywilnego i karnego, w kontekście zasad prawidłowego dochodzenia do prawdy. Problematyka obejmująca zakres Konferencji skłaniała się do wieloaspektowego wykorzystania dowodów w ramach procedowania, w tym zwłaszcza przeprowadzania dowodu z zeznań świadków, opinii biegłego, dowodu z dokumentów. Przedmiotem rozważań podejmowanych w zakresie tematycznym Konferencji była również analiza wpływu i możliwości wykorzystania w procesie rozmaitych taktyk i technik kryminalistycznych, poczynając od tych
o ugruntowanym dla procesu znaczeniu tj. jak osmologia czy badanie pisma.

Około godziny 9:30 Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, prof. dr hab. Urszula Kalina- Prasznic, powitała wszystkich zgromadzonych. Wykład inauguracyjny pt. „Rozwiązania stosowane dla zapewnienia trafności
i niezawodności opinii biegłych” wygłosił prof. nadzw. dr hab. Ryszard Jaworski. Konferencja została podzielona na dwa panele. Pierwszy z nich wprowadzał do problematyki dowodowej w postępowaniu cywilnym, drugi zaś do dowodów i ich istoty w postępowaniu karnym oraz do kryminalistycznych aspektów prawa dowodowego. Po wygłoszeniu referatów przez wszystkich prelegentów nastąpiła dyskusja podsumowująca zagadnienia poruszone podczas trwania Konferencji.
Po jej zakończeniu nastąpiło rozdanie certyfikatów.

Wszystkim uczestnikom w imieniu organizatorów serdecznie gratulujemy udziału i wygłoszenia interesujących referatów. Dziękujemy również licznej publiczności, która wspierała uczestników przez cały czas trwania Konferencji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w przyszłych wydarzeniach.