Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu,
a także
Koło Nauk Penalnych ,,Liberum’’
We współpracy z
Studenckim Kołem Medycyny Sądowej we Wrocławiu

mają zaszczyt zaprosić

na Konferencję pt.:
„Kryminalistyka w służbie procesu karnego”

Konferencja odbędzie się dnia, 01 kwietnia 2016 r.
w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
(ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław)

Celem konferencji jest integracja studentów, doktorantów, środowisk naukowych różnych dziedzin nauki oraz Kół Naukowych, a także uwypuklenie doniosłości nowelizacji systemu prawa karnego w szczególności w aspekcie nowego ujęcia dowodu w procedurze karnej.
Przedmiotem konferencji jest zwrócenie uwagi na aspekty szeroko pojętego wpływu taktyki i techniki kryminalistycznej na przebieg i skuteczność procesu karnego,
w tym zwłaszcza na realizację zasady prawdy materialnej. Z tego też względu problematyka obejmująca zakres konferencji skłaniać się będzie zarówno do badania aspektów możliwości i zakresu wykorzystania w procesie osobowych źródeł dowodowych, jak i oceny pochodzących od nich środków dowodowych, ale także wskazanie taktycznych aspektów przeszukania czy też oględzin miejsca, osoby lub rzeczy. Przedmiotem rozważań podejmowanych w zakresie tematycznym konferencji będzie również analiza wpływu i możliwości wykorzystania w procesie rozmaitych technik kryminalistycznych, poczynając od tych o ugruntowanym dla procesu znaczeniu tj. daktyloskopia, mechanoskopia, osmologia, traseologia czy badanie pisma, po najnowsze osiągnięcia nauki w tym zakresie w tym zwłaszcza fonoskopię, czy badania śladów biologicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i rejestracji są dostępne na stronie:
https://www.facebook.com/events/220633831603335/
Serdecznie zapraszamy!

plakat-kryminalistyka_data (1) (2)

Formularz zgłoszeniowyhttps://www.dropbox.com/s/vazmfhide92x4vm/zgloszenie-konferencja-01%20kwietnia%202016%20r.%20%281%29.doc?dl=0