Nagrody dla autorów najlepszych prac dyplomowych

Mamy przyjemność poinformować, że najlepsze prace dyplomowe ubiegłorocznych absolwentów zostały nagrodzone przez Komisję dyplomami i nagrodami.

 

Oto lista nagrodzonych absolwentów na kierunku Prawo:

I. Pan Piotr Michalak za pracę „Problematyka odpadów kosmicznych w świetle umów międzynarodowego prawa kosmicznego oraz uregulowań o charakterze soft law”;

II. Pani Natalia Miduch za pracę „Zaświadczenie o pełnieniu służby w Policji w warunkach szczególnego zagrożenia życia lub zdrowia”;

II. Pani Justyna Cieśla za pracę „Przysposobienie w świetle prawa polskiego”;

II. Pan Sebastian Stryjak za pracę „Prawo autorskie w okresie II Rzeczypospolitej”.

 

Oto lista nagrodzonych absolwentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

I. Pani Marta Truchlewska za pracę „Zaburzenia osobowości u przestępców seksualnych na wybranych przykładach krajowych”;

II. Pani Weronika Mielczarek za pracę „PTSD – zespół pourazowego stresu bojowego u weteranów powracających z misji poza granicami kraju”;

II. Pani Sandra Ślepokura za pracę „Przestępczość gospodarcza w sektorze paliwowym i jej zwalczanie w Polsce po roku 1989”.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!