Rekrutacja śródroczna w Wyższej Szkole Prawa

 

Informujemy, że 3 stycznia 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja śródroczna na Kierunki Prawo oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa.

Kandydaci, którzy wezmą udział w rekrutacji śródrocznej i złożą w terminie do 28 lutego 2022 r. komplet dokumentów, będą mogli już w marcu dołączyć do grona studentów Wyższej Szkoły Prawa.

Jeśli zatem chcesz studiować Prawo, Kryminologię i kryminalistykę lub Cyberprzestępczość sprawdź szczegóły naszej oferty oraz zasady rekrutacji: https://rekrutacja.prawowroclaw.edu.pl/pl/

Biuro rekrutacji jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. W razie pytań zachęcamy do kontaktu – tel. 71 71 88 111, adres e-mail: rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl.

Informujemy, że w przypadku niskiego naboru na dany kierunek i formę studiów, Uczelnia może podjąć decyzję o jego nieuruchomieniu.