Grafika promująca Dolnośląski Festiwal Nauki w 2023 roku

Wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2023

Wyższa Szkoła Prawa po raz kolejny współorganizuje Dolnośląski Festiwal Nauki, największą imprezę popularyzującej naukę w naszym regionie! W tym roku w ramach festiwalu zapraszamy na 8 ciekawych wykładów z zakresu prawa, kryminalistyki oraz nauk penalnych.

Wszystkie wykłady odbędą się w siedzibie naszej Uczelni, w samym centrum Wrocławia, na ul. św. Jadwigi 12.

Dla Uczestników festiwalu przygotowaliśmy poniższe wykłady:

“Ochrona wizerunku w Internecie” prowadzący dr Paweł Fiktus | 18.09.2032 r. godz. 09.00-10.30, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Podczas wykładu zostaną przedstawione zasady ochrony wizerunku, zwłaszcza w Internecie. Słuchaczom przybliżone zostaną zasady dochodzenia odszkodowania za bezprawną prezentację wizerunku. Osobny punkt zostanie poświęcony zasadom umieszczania materiałów w mediach, na których widnienie wizerunek innych osób.   Ponadto zostaną przedstawione najciekawsze sprawy sądowe dotyczące ochrony wizerunku.

“Mowa nienawiści i hejtowanie”, prowadzący dr Paweł Fiktus | 18.09.2023 r. godz. 10.30-12.00, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wykład dotyczyć będzie pojęcia hejtu oraz zasad odpowiedzialności karnej. Słuchacze poznają w jaki sposób hejt jest karany w polskim systemie prawnym. Osobny punkt dotyczyć będzie dochodzenia odszkodowania od hejterów. Podczas wykładu zostaną przestawione najciekawsze sprawy sądowe dotyczące hejtu. 

“Mroczna strona ludzkiej natury w słynnych eksperymentach psychologicznych.” Prowadzący mgr Piotr Nawrotek  | 18.09.2023 r. godz. 16.00-17.30, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wykład poświęcony prezentacji najsłynniejszych, często szokujących, eksperymentów psychologicznych. Podczas wykładu prowadzący zaprezentuje mroczne strony ludzkiej natury. Na podstawie omawianych badań psychologicznych nastąpi poszukiwanie odpowiedzi na pytania o granice posłuszeństwa, uleganie autorytetom, a także wpływowi grupy i sytuacji na funkcjonowanie człowieka.  

“Procesy czarownic w Europie w dobie XVI-XVIII w.”  Prowadzący dr Paweł Fiktus | 19.09.2023 r. godz. 09.00-10.30, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wykład dotyczyć będzie najważniejszych reguł odnoszących się do procesu czarownic. Zostaną przedstawione i scharakteryzowane fazy procesu. Ponadto omówione będą najważniejsze procesy czarownic w ówczesnej Europie i w Polsce. W osobnym punkcie przybliżona będzie myśl oświecenia w kwestii czarownic.

“Błędy ekspertów daktyloskopii i ich przyczyny.” Prowadzący dr hab. Ryszard Jaworski, prof. WSP | 19.09.2023 r. godz. 10.00-11.30

Omówienie podstaw daktyloskopii i zasad analizy cech.  Błąd ekspertów FBI w sprawie zamachu bombowego w Madrycie z 2004 r. (aresztowanie niewinnego) i analiza przyczyn błędu. Dalsze następstwo tego błędu: Sprawdzenie trafności badań daktyloskopijnych na przykładzie 6 oświadczonych  ekspertów (połowa popełniła co najmniej 1 błąd na 8 wykonanych przez siebie badań).

“Wariograf przy weryfikacji wersji śledczych.” Prowadzący dr hab. Ryszard Jaworski, prof. WSP | 19.09.2023 r. godz. 12.00-13.30

Po  dowodów  następuje opracowanie hipotez co do osoby sprawcy przestępstwa. Wersje osobowe mogą obejmować liczną grupę ludzi, nawet, gdy sprawca działał w pojedynkę. Podane będą przykłady wykluczenia przy  pomocy badań wariograficznych osób nietrafnie zaliczonych do kręgu podejrzanych. Takie osoby stanowią większość  ogółu osób badanych przy użyciu poligrafu (wariografu).  Odrzucenie błędnych wersji pozwala na szybsze wykrycie faktycznego sprawcy.  Przewidziany jest pokaz działania wariografu.

“Wykorzystanie wariografu w przypadkach kradzieży broni palnej.” Prowadzący dr hab. Ryszard Jaworski, prof. WSP | 19.09.2023 r. godz. 14.00-15.30

W okresie PRL poważnym problemem w wojsku były przypadki zaginięcia broni palnej. Sytuacje te stwarzały ogromne zagrożenie, ponieważ  jednym z motywów był zabór karabinu, czy pistoletu w celach przestępczych (zabójstwo, rozbój). Liczba ofiar śmiertelnych mogła być znaczna (zależna od ilości amunicji). Liczba podejrzanych była duża (cały pluton żołnierzy) Badanie poligraficzne (wariograficzne) pozwalało wykluczyć nietrafnie podejrzanych i wskazać na sprawcę. Prawie zawsze odzyskiwano  skradzione przedmioty. Przewidziany jest pokaz działania wariografu.

“Przestępstwo i kara.” Prowadząca adwokat dr Paulina Gadzińska | 21.09.2023 r. godz. 11.00-12.30

Podstawowe zagadnienia dotyczące prawa karnego i jego miejsca w systemie nauk penalnych (w nawiązaniu do potrzeby odróżniania pojęcia prawa karnego materialnego od prawa karnego procesowego i innych gałęzi takich jak prawo wykroczeń czy prawo karne skarbowe a także innych nauk takich jakich kryminologia czy kryminalistyka)

Pojęcie przestępstwa (w nawiązaniu do potrzeby rozróżniania takich pojęć jak czyn zabroniony/przestępstwo/zbrodnia/występek/wykroczenie). Pojęcie reakcji karnej na popełnione przestępstwo (zwłaszcza w nawiązaniu do potrzeby odróżniania pojęcia kar i środków karnych).

ZAPISY NA WYKŁADY

Zapisy prowadzone są od 01.09 do 14.09

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wiadomość na adres e-mail: marketing@prawowroclaw.edu.pl.

W mailu prosimy o

  • wskazaniem tytułu wykładu,
  • imienia i nazwiska Uczestnika,
  • w przypadku grup: ilości osób, szkoły/organizacji oraz nazwiska opiekuna.

Uwaga! Liczba miejsc w sali jest ograniczona! W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 785 882 847.