Spotkania Rady Liderów 2023

W dniu 21 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu mieliśmy zaszczyt gościć naszych interesariuszy zewnętrznych oraz bliskich współpracowników na Radzie Liderów kierunku Prawo. W czasie spotkania debatowaliśmy na temat aktualnych zagadnień związanych z kształceniem prawników na naszej Uczelni. Jednym z głównych punktów dyskusji stały się zagadnienia związane z rozwijaniem u studentów umiejętności miękkich, odbywaniem praktyk oraz organizowaniem przez WSP inicjatyw poza programowych.  Na spotkaniu Rady Liderów doszło także do przedstawienia najbliższej perspektywy rozwojowej Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu w zakresie kształcenia w obszarze nauk prawnych.

Natomiast w dniu 12 lipca 2023 r. odbyła się Rada Liderów dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W czasie spotkania przedstawiciele Uczelni mieli możliwość bezpośrednio u źródła zaczerpnąć informacji dotyczących oczekiwań stawianym absolwentom Uczelni w procesie rekrutacji do poszczególnych służb, w tym do Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej. Przy okazji uczestnicy Rady wymienili się swoimi pozytywnymi spostrzeżeniami wobec zaangażowania i wiedzy praktykantów kierowanych przez do ich jednostek przez Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu. W czasie debaty nie mogło także zabraknąć rozmów na temat rozwoju
kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.
Rada Liderów w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu jest organem doradczym dla Władz Uczelni, powołanym w celu oceny prawidłowości realizowanych programów studiów w kontekście pozyskiwania informacji o wymaganiach stawianych przez pracodawców, absolwentom kierunków prowadzonych przez Uczelnię. Do zadań Rady należy przede wszystkim doradztwo w zakresie tworzenia programów studiów i organizacji praktyk dla studentów WSP. Ponadto jest to przestrzeń dla pracodawców, by określili zapotrzebowanie na konkretne kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów Uczelni, a także dla wypracowania wspólnych mechanizmów służących do nawiązywania współpracy pomiędzy pracodawcami.