podstawowe-szkolenie-wot_WSP

Drodzy Studenci,

zachęcamy do wzięcia udziału w wakacyjnym 16-dniowym szkoleniu podstawowym Wojsk Obrony Terytorialnej pod hasłem „Wakacje w WOT”, zakończonym przysięgą wojskową, nadaniem stopnia szeregowego i przyjęciem w struktury WOT.

Termin szkolenia: 3 lipca – 18 lipca 2021. Po przybyciu i rejestracji w siedzibie 16 Dolnośląskiej Brygady OT we Wrocławiu, dalsze szkolenie odbywa się na poligonie w Żaganiu (transport zapewnia WOT), w systemie skoszarowanym przez 16 dni i zakończone jest uroczystą przysięgą wojskową w dniu 18 lipca.

W kolejnych miesiącach, zgodnie z czasem trwania podpisanego kontraktu, żołnierz jest w tzw. gotowości bojowej – zobowiązany jest stawić się na szkolenia rotacyjne, które odbywają się raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Wymagania: obywatelstwo polskie, brak wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym. Po złożeniu wniosku, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie, w wyniku których orzeczona zostanie zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej.

Zgłoszenie (jeden dowolny sposób z poniższych):

  • skan wypełnionej i podpisanej deklaracji odesłać na adres e-mail: kancelaria@ron.mil.pl
  • oryginał wypełnionej i podpisanej deklaracji dostarczyć/przesłać pocztą tradycyjną na adres: 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej, al. Hallera 36/38, 50-984 Wrocław
  • oryginał wypełnionej i podpisanej deklaracji dostarczyć/przesłać pocztą tradycyjną do WKU najbliższej miejscu zameldowania.

Tematyka szkolenia to między innymi: obowiązujące regulaminy, dyscyplina wojskowa, taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, szkolenie inżynieryjno-saperskie, obrona przed bronią masowego rażenia i obrona przeciwlotnicza, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, budowa i eksploatacja uzbrojenia, ochrona informacji niejawnych.

Numer do rekrutera WOT, który jest do dyspozycji zainteresowanych: 797 353 762

Dodatkowe zalety:

  • kursy podnoszące kwalifikacje,
  • wynagrodzenie za gotowość bojową (każdego miesiąca) 411 zł,
  • uposażenie zasadnicze od 117,14 zł (zależnie od stopnia wojskowego, wypłacane za każdy dzień powołania),
  • ulgi na przejazdy środkami komunikacji 78 %,
  • umundurowanie i wyposażenie,
  • możliwość zaliczenia praktyk w Uczelni (liczy się czas szkolenia podstawowego + każdy pobyt na szkoleniu rotacyjnym).

Oficjalna strona WOT:

https://terytorialsi.wp.mil.pl/

Linki do filmów promocyjnych:

https://www.youtube.com/watch?v=dHxwVynfeBs

https://www.youtube.com/watch?v=3LvSYoWkMKA