porozumienie-z-IAS_WSP

Wyższa Szkoła Prawa to uczelnia praktyczna. Wiąże się to nie tylko z wykładowcami, którzy są praktykami, ale również z niezwykłą dbałością o to, by nasi studenci zdobyli pierwsze doświadczenia zawodowe będąc jeszcze na studiach.

Jako uczelnia odpowiedzialna, dla której bardzo ważny jest nie tylko rozwój wiedzy studenta, ale także i praktyczne jego przygotowanie do pracy zawodowej, podpisaliśmy dziś porozumienie z Izbą Administracji Skarbowej we Wrocławiu w sprawie praktyk zawodowych. Oznacza to, że nasi studenci będą zdobywać kompetencje i doświadczenie w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym i w urzędach skarbowych nie tylko we Wrocławiu, ale także i wszystkich podległych Izbie jednostkach – łącznie w 35 siedzibach.

Program praktyk zawodowych Wyższej Szkoły Prawa przygotowany jest z niezwykłą starannością, tak aby każdy student mógł zacząć ścieżkę kariery według swoich zainteresowań. Ich celem jest rozwijanie umiejętności naszych studentów w zakresie stosowania lub funkcjonowania prawa w szczególności w obszarze następujących gałęzi prawa:

  1. Praktyka administracyjna (prawo administracyjne) – realizowana jest przez studentów w instytucjach administracji publicznej takich jak m.in.: urzędy: wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie; skarbowe, celne; sądy administracyjne; starostwa powiatowe.
  2. Praktyka karnistyczna (prawo karne) – realizowana jest przez studentów w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, takich jak m.in.: policja, prokuratura, wydziały karne sądów, a także w podmiotach obsługi prawnej (np. kancelariach adwokackich).
  3. Praktyka cywilistyczna (prawo cywilne) – realizowana jest w kancelariach adwokackich, notarialnych, radcowskich, kancelariach komorniczych, wydziałach sądów rejonowych i okręgowych.
  4. Praktyka gospodarcza (prawo gospodarcze oraz prawo handlowe) – realizowana jest przez studentów w podmiotach i instytucjach sfery gospodarczej takich jak: przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, stowarzyszenia, organizacje przedsiębiorców i pracowników, fundacje prowadzące działalność gospodarczą, instytucje administracji gospodarczej w sektorze publicznym lub prywatnym.