Porozumienie w sprawie praktyk z WSA we Wrocławiu

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego mamy bardzo dobrą wiadomość dla studentów kierunku Prawo. Nasza Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy w zakresie realizacji praktyk zawodowych z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu .

Z ramienia Organizatora Praktyk porozumienie sygnował Prezes WSA Sędzia WSA Ireneusz Dukiel, natomiast z ramienia Wyższej Szkoły Prawa Prorektor ds. dydaktyki dr Marcin Rudnicki. Na mocy zawartej umowy, w roku akademickim 2022/2023, studenci kierunku Prawo będą mieli możliwość odbywania praktyk zawodowych administracyjnych w WSA we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich możliwości odbywania praktyk zawodowych uzyskacie w naszym Akademickim Biurze Karier.