Z przyjemnością informujemy, że uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Prawa odbędzie się 30 września o godz. 12.00 w Auli Uczelni przy ul. Św. Jadwigi 12 we Wrocławiu.

Wykład inauguracyjny pt. „Wykonywanie zawodu prawnika. Służba, powołanie czy praca?” wygłosi Pani Sędzia Sądu Okręgowego dr Sylwia Jastrzemska. Tradycyjnie częścią uroczystości będzie także immatrykulacja, podczas której reprezentacja studentów I roku złoży ślubowanie i zostanie przyjęta w poczet studentów naszej Uczelni. Na zakończenie odśpiewana zostanie pieśń Gaudeamus igitur, radosny hymn rozbrzmiewający z początkiem października we wszystkich uczelniach. 

Program Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Prawa:

  1. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przemówienie inauguracyjne JM Rektor dr Anny Krajewskiej-Smardz.
  3. Uroczysta immatrykulacja Studentów pierwszego roku.
  4. Przemówienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego WSP Marcela Muzei.
  5. Wykład inauguracyjny Pani SSO dr Sylwii Jastrzemskiej, pt.: „Wykonywanie zawodu prawnika. Służba, powołanie czy praca? ”.
  6. Uroczyste odśpiewanie pieśni ,,Gaudeamus igitur”.
  7. Zakończenie uroczystości.