Wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2022

Wyższa Szkoła Prawa po raz kolejny współorganizuje Dolnośląski Festiwal Nauki, największą imprezę popularyzującej naukę w naszym regionie! W tym roku w ramach festiwalu zapraszamy na 8 ciekawych wykładów z zakresu prawa, kryminalistyki oraz nauk penalnych.

Wszystkie wykłady odbędą się w siedzibie naszej Uczelni, w samym centrum Wrocławia, na ul. św. Jadwigi 12.

Dla Uczestników festiwalu przygotowaliśmy poniższe wykłady:

KARA BIEGNĄCA W OCHRONIE ŚRODOWISKA, prowadzący dr Paweł Fiktus | 16.09.2022 r. godz. 16.00-16.30, Wyższa Szkoła Prawa

Wykład przybliży zasady naliczania tzw. kary biegnącej. Zostanie omówione w jaki sposób organy ochrony środowiska prowadzą postępowanie dowodowe w celu wykazania naruszeń wobec poszczególnych elementów środowiska. W kolejnym punkcie zostanie scharakteryzowana decyzja dotycząca kary z charakterystyką jej najważniejszych elementów. Uzupełnieniem wykładu będzie przedstawienie najważniejszych wyroków sądów administracyjnych dotyczących kary biegnącej.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, prowadzący dr Paweł Fiktus | 16.09.2022 r. godz. 17.00-17.30, Wyższa Szkoła Prawa

Podczas wykładu będzie można zapoznać się z zasadami dotyczącymi postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Omówione zostaną najważniejsze dokumenty obligatoryjnie dołączane do wniosku w sprawie wydania decyzji. W dalszej części scharakteryzowane zostanie postępowanie, ze szczególnym opisem zasad ustalania katalogu stron postępowania. Ponadto uczestnikom zostaną przybliżone najważniejsze elementy jakie winny znaleźć się w decyzji, zarówno w części dotyczącej uzasadniania faktycznego jak i prawnego. Wykład zakończy przedstawienie najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych wraz z ich omówieniem.

PAŃSTWO BEZ ARMII – CZY TO MOŻLIWE? CZY WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO MOŻE SPRAWNIE FUNKCJONOWAĆ BEZ SIŁ ZBROJNYCH? prowadzący por. mgr Mateusz Błaszczak | 17.09.2022 r. godz. 12.00-13.30, Wyższa Szkoła Prawa

W trakcie wykładu zostanie przeprowadzona analiza możliwości funkcjonowania nowoczesnego państwa bez udziału armii oraz zadań stawianych siłom zbrojnym – zwłaszcza w świetle bieżących kryzysów. Zostaną przedstawione przykłady państw, które nie posiadają własnych sił zbrojnych w świetle uwarunkowań geopolitycznych umożliwiających taki stan rzeczy. W kolejnej części zajęć prowadzący po przeprowadzonej dyskusji z uczestnikami wypracuje tezę odpowiadającą na pytanie czy funkcjonowanie państwa bez armii jest możliwe w każdych warunkach oraz czy taki model znalazłby zastosowanie względem RP.

CZY PRZESTĘPCA MOŻE POWRÓCIĆ DO SPOŁECZEŃSTWA? prowadzący dr Michał Staroszczyk | 17.09.2022 r. godz. 14.00-15.00

Czy resocjalizacja w warunkach izolacji jest możliwa? Czy więzienia skandynawskie to wygodne hotele? Jak wygląda więzienie od środka? Jakie ryzyko ponoszą funkcjonariusze Służby Więziennej?  Podczas wykładu zostanie udzielona odpowiedź na te i wiele innych intrygujących pytań dotyczących pozbawienia wolności. Zajrzymy do świata po drugiej stronie muru. 

WARIOGRAF I JEGO ROLA W SPRAWACH O ZABÓJSTWA,  prowadzący dr hab. Ryszard Jaworski, prof. WSP | 20.09.2022 r. godz. 10.00-11.30

Podstawowe informacje o działaniu wariografu (poligrafu) i zasadach badania z użyciem poligrafu.  Dopuszczalność stosowania w Polsce. Przykłady zastosowań poligrafu z własnej praktyki eksperckiej  w przypadkach zabójstw : wykazanie trafności w wykluczeniu z kręgu podejrzanych osób niewinnych i ujawnieniu faktycznych zabójców.

PORTRET PAMIĘCIOWY PRZESTĘPCY – WCZORAJ I DZIŚ, prowadzący dr hab. Ryszard Jaworski, prof. WSP | 20.09.2022 r. godz. 12.00-13.00

Omówienie dawnych metod tworzenia portretu pamięciowego, problemów jakie istniały i prób ich rozwiązywania. Przykłady zastosowań portretu rysunkowego w przypadkach zabójstw. Współczesny program do odtwarzania wyglądu twarzy  (program FACES).

DAKTYLOSKOPIA – CZY JEST NIEOMYLNA? NIEWINNI W WIĘZIENIU? prowadzący dr hab. Ryszard Jaworski, prof. WSP | 20.09.2022 r. godz. 13.30-15.00

Omówienie podstaw daktyloskopii i zasad analizy cech.  Błąd ekspertów FBI w sprawie zamachu bombowego w Madrycie z 2004 r. (aresztowanie niewinnego) i analiza przyczyn błędu. Dalsze następstwo tego błędu: Sprawdzenie trafności badań daktyloskopijnych na przykładzie 6 doświadczonych  ekspertów (połowa popełniła co najmniej 1 błąd na 8 wykonanych przez siebie badań).

PRZESTĘPSTWO I KARA, prowadząca adwokat dr Paulina Gadzińska | 21.09.2022 r. godz. 11.00-12.30

Podczas wykładu omówione zostaną:

  • podstawowe zagadnienia dotyczące prawa karnego i jego miejsca w systemie nauk penalnych (w nawiązaniu do potrzeby odróżniania pojęcia prawa karnego materialnego od prawa karnego procesowego i innych gałęzi takich jak prawo wykroczeń czy prawo karne skarbowe a także innych nauk takich jakich kryminologia czy kryminalistyka);
  • pojęcie przestępstwa (w nawiązaniu do potrzeby rozróżniania takich pojęć jak czyn zabroniony/przestępstwo/zbrodnia/występek/wykroczenie);
  • pojęcie reakcji karnej na popełnione przestępstwo (zwłaszcza w nawiązaniu do potrzeby odróżniania pojęcia kar i środków karnych).
ZAPISY NA WYKŁADY

Zapisy prowadzone są od 01.09 do 14.09. Uwaga! Liczba miejsc w sali jest ograniczona!

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wiadomość na adres e-mail: marketing@prawowroclaw.edu.pl ze wskazaniem tytułu wykładu, imienia i nazwiska  oraz ilości osób w przypadku grup. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 785 882 847.