Porozumienie o współpracy z kancelarią notarialną

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. doszło do zawarcia porozumienia o współpracy w zakresie realizacji praktyk zawodowych pomiędzy Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu a Kancelarią Notarialną Karolina Karpińska Angelika Sołtys (więcej informacji na temat Kancelarii na stronie internetowej: www.rejentwroclaw.pl). Z ramienia Organizatora Praktyk porozumienie sygnowała Pani notariusz Karolina Karpińska a z ramienia Uczelni Prorektor ds. dydaktyki dr Marcin Rudnicki. Na mocy zawartej umowy możliwość odbywania praktyk zawodowych w Kancelarii zyskują studenci III-V roku kierunku Prawo.

W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości odbycia praktyk zawodowych zachęcamy do kontaktu z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Prawa. Zapraszamy do nowego biura ABK w pokoju 202, (II piętro) lub kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 785 882 855 lub mailowego: abk@prawowroclaw.edu.pl.

Ogólne informacje nt. praktyk znajdziecie również na naszej stronie internetowej w zakładce Praktyki zawodowe