Dwa numery czasopisma Państwo Prawne

Zaproszenie do składania artykułów

Szanowni Państwo, 

Redakcja czasopisma Państwo Prawne, wydawanego przez Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu, zaprasza do składania artykułów do kolejnego numeru.

Artykuły należy przesyłać do Redaktora naczelnego prof. dra hab. Krzysztofa Wójtowicza (krzysztof.wojtowicz@prawowroclaw.edu.pl) oraz do Sekretarza redakcji prof. WSP, dra hab. Tomasza Chłopeckiego (tomasz.chlopecki@prawowroclaw.edu.pl) do dnia 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji o czasopiśmie Państwo Prawne znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawe we Wrocławiu