Studenckie praktyki zawodowe w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej

W Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej ważne jest łączenie wiedzy teoretycznej Studentów z umiejętnościami praktycznymi zdobytymi podczas praktyk i staży zawodowych. Dlatego praktyki zawodowe, które realizowane są od III roku studiów mogą odbywać się nie tylko w okresie wakacyjnym, ale także w trakcie roku akademickiego. Harmonogramy zajęć uwzględniają bowiem możliwość realizacji praktyki lub podjęcia pracy zawodowej w tygodniu.

Studenckie praktyki zawodowe to 480 godzin (od roku akademickiego 2016/2017), które powinny być zrealizowane w trzech formach: administracyjnej, cywilistycznej, karnistycznej.

Praktykę administracyjną Studenci realizują w instytucjach administracji publicznej, takich jak urzędy wojewódzkie, powiatowe, miejskie, gminne, skarbowe, celne, sądy administracyjne, starostwa powiatowe lub w przedsiębiorstwach.

Praktyka cywilistyczna realizowana jest w kancelariach adwokackich, komorniczych, w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych.

Praktykę karnistyczną Studenci odbywają w organach wymiaru sprawiedliwości oraz w organach ścigania. Głównie w wydziałach karnych sądów rejonowych i okręgowych, prokuraturach, policji,  kancelariach adwokackich specjalizujących się w sprawach karnych.

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej nawiązało współpracę w zakresie organizacji praktyk zawodowych między innymi z:

  • Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu,
  • Sądem Okręgowy we Wrocławiu,
  • Sądem Rejonowy we Wrocławiu,
  • Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu,
  • Licznymi kancelariami adwokackimi we Wrocławiu.