business man and woman handshake in work office picjumbo com

PRAKTYKA U RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu, mające swoją siedzibę przy ul. Wierzbowej 5, przyjmie  Studentów na wakacyjne praktyki zawodowe. Osoby zainteresowane, proszone są o dostarczenie dokumentów do Akademickiego Biura Karier pok. 102.

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • CV

Termin składania aplikacji do 25.07.2017 r.