Rekrutacja śródroczna w WSP

Rozpoczynamy rekrutację śródroczną na Kierunki Prawo oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu! Kandydaci, którzy wezmą udział w rekrutacji śródrocznej i złożą w terminie do 28 lutego 2023 r. komplet dokumentów, będą mogli już w marcu dołączyć do grona studentów naszej Uczelni.

Jeśli zatem chcesz studiować Prawo, Kryminologię i kryminalistykę, Cyberbezpieczeństwo lub Zarządzanie kryzysowe w trybie dziennym lub zaocznym:

– sprawdź szczegóły oferty,

– zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

Biuro Rekrutacji jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:  tel. 71 71 88 111, adres: rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl.

 

Informujemy, że w przypadku niskiego naboru na dany kierunek i formę studiów Uczelnia może podjąć decyzję o jego nieuruchomieniu.