Nowe porozumienie w sprawie praktyk zawodowych

Początek roku witamy dobrą wiadomością dla studentów III-V roku kierunku Prawo. Miło nam poinformować, że nasza Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy w zakresie realizacji praktyk zawodowych z Kancelarią Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga. Kancelaria ma swoją siedzibę w centrum Wrocławia, niedaleko Wyższej Szkoły Prawa. 

Z ramienia Organizatora Praktyk porozumienie sygnowała Radca prawny Paula Serweta-Dęga, z ramienia WSP Prorektor ds. kształcenia dr Marcin Rudnicki. Więcej informacji na temat Kancelarii znajdziecie na stronie internetowej: www.serweta-dega.pl

Podpisanie porozumienia z kancelarią radcy prawnego
Podpisanie porozumienia z kancelarią radcy prawnego
Informacje na temat miejsc odbywania praktyk zawodowych, jakie WSP oferuje studentom, uzyskacie w naszym uczelnianym Akademickim Biurze Karier oraz na stronie internetowej Uczelni: www.prawowroclaw.edu.pl/studenci/akademickie-biuro-karier/miejsca-realizacji-praktyk-i-stazy/

 

Powiązane strony: studia we Wrocławiu