IX Konkurs krasomówczy

Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu wraz z Kołem Naukowym Penalnych Liberum oraz Koło Naukowe Pactum mają zaszczyt zaprosić Studentów, Aplikantów, Doktorantów oraz Absolwentów Prawa do udziału w IX KONKURSIE KRASOMÓWCZYM.

Konkurs odbędzie się dnia 17.03.2023 roku w Sali Sądowej w siedzibie Wyższa Szkoła Prawa (ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław) o godzinie 10:00. Konkurs polegać będzie na wygłoszeniu mowy końcowej przed sądem, na podstawie przyznanego kazusu z zakresu prawa karnego lub prawa cywilnego (po 4 z prawa karnego i prawa cywilnego). Jedną sprawę przedstawiają dwie osoby, wcielając się w odmienne role procesowe.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o wysyłanie zgłoszenia, do dnia 3.03.2023 roku, na adres: magdalena.kornak@prawowroclaw.edu.pl
W treści zgłoszenia należy podać:

  • imię i nazwisko
  • rok i kierunek studiów (opcjonalnie również uczelnię)
  • dziedzinę prawa, z której będzie wylosowany kazus

Ilość miejsc jest OGRANICZONA – udział może wziąć 16 osób, więc o kolejności, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Konkurs ma na celu:

  • rozwój umiejętności przemówień publicznych
  • przezwyciężeniem stresu związanego z wystąpieniem
  • praktyczne wykorzystywanie wiedzy zdobytej na zajęciach (kazusy oparte na faktach)
  • wysłuchanie opinii doświadczonego jury
  • sprawdzenie się w roli profesjonalnego pełnomocnika procesowego

Można się również ubiegać o dodatkowe punkty przy egzaminie lub zaliczeniach z ćwiczeń.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!