Kotulla Kwaśniewicz Mazur Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS Sp. j. – oferta praktyk studenckich

Kotulla Kwaśniewicz Mazur Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS Sp. j. we Wrocławiu.

zaprasza Studentów III-V roku prawa do udziału w prowadzonym przez Kancelarię Programie Praktyk Studenckich. 

W ramach programu praktyki Studenci będą mieli możliwość m.in.:

  • zapoznania się z organizacją i działaniem renomowanej kancelarii prawnej
  • nauki obsługi programów wspomagających obsługę prawną
  • poznania warsztatu pracy doświadczonych radców prawnych
  • sprawdzenia zdobytej na studiach wiedzy teoretycznej i skonfrontowania jej z praktyką stosowania prawa
  • nabycia podstaw praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, w tym sporządzania wszelkiego rodzaju pism procesowych, umów, opinii prawnych, aktów prawa miejscowego, uchwał organów spółek kapitałowych.

Od Studentów oczekujemy przede wszystkim:

  • sumienności, solidności, samodyscypliny, punktualności
  • wysokiej kultury osobistej
  • dobrej organizacji pracy i zarządzania czasem
  • komunikatywności i umiejętność pracy w zespole.

Odbycie praktyki potwierdzone zostanie wydanym przez CASUS IURIS Sp. j. zaświadczeniem oraz – na życzenie studenta – również opinią. Studenci, którzy wyrażą na to zgodę, po odbyciu praktyki zostaną ujęci w bazie danych Kancelarii wykorzystywanej w przypadku poszukiwania pracowników przez CASUS IURIS Sp. j., naszych Klientów bądź inne zaprzyjaźnione kancelarie prawne.

Zapraszamy i zachęcamy do składania aplikacji. Aplikacje (CV i list motywacyjny wraz ze wskazaniem proponowanego okresu praktyki) prosimy wysyłać na adres mailowy: casus@casus.wroc.pl, wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Studenta dla celów rekrutacji.

Najlepszym Studentom odbywającym praktyki Kancelaria może zaproponować dłuższą współpracę, zarówno w czasie studiów, jak i w czasie późniejszej aplikacji radcowskiej, gdzie zapewniamy objęcie patronatem oraz partycypację w kosztach aplikacji.