30-lecie-Strazy-Miejskiej-Wroclawia

Z przyjemnością informujemy, że 23 września 2021 r. w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia odbędzie się konferencja naukowa pt. „XXX lat Straży Miejskiej Wrocławia, Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, której współorganizatorem jest nasza Uczelnia.

W Konferencji będą uczestniczyć m.in. Senator Bogdan Zdrojewski, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Komendanci Straży Miejskich z całej Polski oraz przedstawiciele służb inspekcji i straży Wrocławia.

Konferencję uświetnią wykłady Gości Honorowych:

 • prof. dr hab. Marek Bojarski – Wyższa Szkoła Prawa

Tytuł wystąpienia: Wykroczenia materialne i formalne w stosowaniu 

ich w praktyce 

 • prof. dr hab. Leon Kieres – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Tytuł wystąpienia: Reforma samorządowa, a straże gminne (miejskie)
po 1990 r.

 • dr Paweł Fiktus – Wyższa Szkoła Prawa

Tytuł wystąpienia: Geneza powoływania straży miejskich w Polsce

 • mgr Grzegorz Muchorowski – Straż Miejska Wrocławia

Tytuł wystąpienia: Ewolucja Straży Miejskiej Wrocławia na przestrzeni
30 lat działalności

 • dr Adam Sokołowski – Uniwersytet Wrocławski

Tytuł wystąpienia: Działania Straży Miejskiej Wrocławia podczas
powodzi w 1997 r. 

 • dr Andrzej Kamiński – Wyższa Szkoła Prawa

Tytuł wystąpienia: Działania Straży Miejskiej w zakresie zabezpieczania imprez o charakterze masowym na terenie Wrocławia 

 • dr Małgorzata Lizut – Wyższa Szkoła Prawa

Tytuł wystąpienia: Działania Straży Miejskiej Wrocławia podczas epidemii Sars-CoV-2 

 • dr Magdalena Kornak – Wyższa Szkoła Prawa

Tytuł wystąpienia: Straż Miejska Wrocławia jako oskarżyciel publiczny w postępowaniu wykroczeniowym

 • dr Jolanta Horyń – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Tytuł wystąpienia: Działania Straży Miejskiej Wrocławia na rzecz bezpieczeństwa dzieci i seniorów 

 • dr Barbara Lorenc – Żelisko – Wyższa Szkoła Prawa

Tytuł wystąpienia: Rola Straży Miejskiej w przeciwdziałaniu mowie nienawiści na terenie Wrocławia 

 • dr hab. inż. Anna Janicka – Politechnika Wrocławska

Tytuł wystąpienia: Rola Straży Miejskiej Wrocławia w ochronie powietrza i prewencji zjawiska smogu – projekt Feniks 

 • prof. dr hab. Wojciech Horyń – Akademia Wojsk Lądowych

Tytuł wystąpienia: Straż Miejska w systemie bezpieczeństwa narodowego

 • mgr Tomasz Fijołek –  Unia Metropolii Polskich

Tytuł wystąpienia: Perspektywy zmian w ustawie o strażach gminnych. 

Postulaty Unii Metropolii Polskich 

 • dr Jan Pyś – Urząd Żeglugi Śródlądowej

Tytuł wystąpienia: Bezpieczeństwo żeglugi na Odrze i perspektywa wykorzystania Straży Miejskiej Wrocławia do jego zapewniania

Organizator:

 • Straż Miejska Wrocławia
 • Wyższa Szkoła Prawa

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli:

 • Prezydent Wrocławia
 • Unia Metropolii Polskich

Patronatem Medialnym wydarzenie objęli:

 • Gazeta Wyborcza
 • Radio Wrocław

Ze względu na obowiązujące obostrzenia Konferencja ma charakter zamknięty.

30-lecie-Strazy-Miejskiej-Wroclawia