Termin: 07.10.2019
Godzina: 9:00
Miejsce: Wyższa Szkoła Prawa, ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław

Zgłoszenia na Konferencję przyjmujemy do 30.09.2019 r. na adres mailowy: krzysztof.wojtowicz@prawowroclaw.edu.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI:

program  ppi