Miło nam poinformować, że w dniu 31 maja 2022 r. odbyła się Rada Liderów Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Przedmiotem obrad był rozwój kierunku Prawo i studiów podyplomowych, jak również zacieśnianie współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Główna część debaty skupiła się wokół zagadnień praktycznego wymiaru kształcenia, właściwego wspierania studentów w ich rozwoju naukowym i zawodowym oraz odpowiedniego doboru przedmiotów na poszczególnych etapach nauki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pracodawców z branży prawniczej – sądownictwa i prokuratury, administracji samorządowej oraz sektora prywatnego. Uczelnię reprezentowali wykładowcy, przedstawiciele Samorządu studenckiego oraz Władz Uczelni.

Wszystkim przybyłym Gościom dziękujemy za owocną debatę i tym samym za istotny wkład w rozwój przyszłych pokoleń absolwentów Uczelni.