Drodzy Studenci,

Wielu z Was w trakcie rozmów rekrutacyjnych o pracę lub praktyki w kancelariach i działach prawnych firm będzie musiało umieć w jasny sposób opisać po angielsku to, czym się zajmuje i gdzie studiuje.

Na tym blogu, w cyklu artykułów, chcemy przybliżyć Wam najważniejsze zwroty, które sprawią, że w profesjonalny sposób będziecie umieli opisać swoją osobę, studia oraz plany zawodowe.

Gdzie i co studiuję:

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej to uczelnia, która nadaje stopień magistra prawa. Najlepiej więc nazwę Uczelni tłumaczyć jako: „The Chodkowska University of Law” i zawsze łączyć ją z przyimkiem „at”, nigdy „on” – jak w przykładzie:

(…) w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej – at the Chodkowska University of Law.

Wiecie o tym, że prawo – przedmiot Waszych studiów – to law. Ciągle jednak pewnym wyzwaniem jest prawidłowa wymowa tego słowa. Pamiętajmy, że powinna ona być taka, jak w tłumaczeniu Waszej przyszłej profesji – prawnik, czyli lawyer  [ˈlɔːjə;], a samo law  [lɔː] w wymowie nie powinno być mylone z przymiotnikiem low  [ləʊ], czyli niski.

Magister prawa

Tytuł, jaki uzyskacie po ukończeniu studiów, to magister prawa. Po angielsku tytuły zawodowe i stopnie naukowe to, ogólnie rzecz biorąc, degrees. Samo magisterium w zakresie nauk humanistycznych to Master of Arts (MA). O magistrze prawa powiemy Master of Arts in Law, czy też MA in Law. Proponuję nie używać w tym celu anglosaskiego LLM (Master of Laws), który sugeruje absolwenta studiów prawa drugiego stopnia w krajach anglosaskich.
Zdanie: „Studiuję prawo w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej” możemy przełożyć więc na jeden z poniższych sposobów:

I am studying law lub
I am doing a law degree lub
I am taking a law degree  lub nawet

I am doing MA in Law

at the Chodkowska University of Law

lub po prostu: I am a law student at the Chodkowska University of Law

Jestem studentem pierwszego roku studiów prawa

Często chcecie powiedzieć, na którym roku studiujecie w danym momencie. Pamiętajmy, że tutaj najlepszym przyimkiem będzie „in”, a nie „on”, jak w przykładach:

Jestem na pierwszym/drugim roku studiów prawniczych –  I am in the first year/second year (etc.) of law studies.

W kolejnym artykule omówimy m.in. najlepsze tłumaczenie przedmiotów w toku Waszych studiów, a także jak poprawnie mówić o zawodach prawniczych.

Agnieszka Ziętek, tłumacz przysięgły języka angielskiego, mgr prawa (Uniwersytet Wrocławski, 2001), MA in Applied Linguistics (University of Essex, Wielka Brytania, 2008), wykładowca w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej od 2011 roku.