Program Magnet Axiom na zajęciach z Informatyki Śledczej

W Wyższej Szkole Prawa zależy nam, aby studenci mieli możliwość korzystania
z najnowszych i najlepszych pomocy naukowych oraz technologicznych. W tym roku akademickim na specjalności Kryminologia i kryminalistyka w ramach przedmiotu Informatyka Śledcza zajęcia będą odbywały się w nowej pracowni komputerowej z wykorzystaniem w pełni funkcjonalnej wersji profesjonalnego programu Magnet Axiom, który jako kompletna, cyfrowa platforma służąca do analiz w informatyce śledczej, wykorzystywany jest przez organy ścigania, wojsko, wywiad oraz analityków DFIR na całym świecie.  

Produkt firmy Magnet Forensics pozwala na pozyskanie, analizę, zarządzanie dowodami ze źródeł cyfrowych oraz generowanie raportów, czy odczytów z komputerów, urządzeń mobilnych, urządzeń IoT, samochodów,  a także usług w chmurze. Oprogramowanie tej firmy od 2012 roku corocznie zdobywa pierwsze miejsca w różnorodnych konkursach na najlepsze produkty DFIR. Możemy zatem śmiało powiedzieć, że nie było i obecnie nie ma lepszego narzędzia do tego typu badań.

Jesteśmy pierwszą Uczelnią we Wrocławiu, której studenci będą mogli uczyć się na tym programie!

 Realizacja zajęć oraz zakup oprogramowania zostały dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu “WSP 2.0. Kompetencje i rozwój” realizowanego przez Wyższą Szkołę Prawa.