Najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Tradycją naszej Uczelni stał się coroczny wybór najlepszych prac dyplomowych. W tym roku również Komisja Konkursowa wybrała i nagrodziła najlepsze prace absolwentów.

Na kierunku Prawo zostały wyróżnione prace :

  • „Zjawisko prostytucji i jej pochodnych w polskim systemie prawnym” autorstwa p. Bianki Różnowicz; praca napisana pod kierunkiem dr Magdaleny Kornak
  • „Kara umowna według polskiego prawa cywilnego” autorstwa p. Tomasza Ślusarka; praca napisana pod kierunkiem prof. WSP, dra hab. Tomasza Chłopeckiego
  • „Sądowa egzekucja należności z nieruchomości oraz jej ograniczenia” autorstwa p. Mateusza Wolskiego; praca napisana pod kierunkiem prof. WSP, dra hab. Tomasza Chłopeckiego
  • „Prawnokarna ochrona praw zwierząt futerkowych” autorstwa p. Eleny Amroyan; praca napisana pod kierunkiem dr Magdaleny Kornak
  • „Raje podatkowe, legalny sposób na uniknięcie opodatkowania czy oszustwo podatkowe?” autorstwa p. Adriany Grzechnik; praca napisana pod kierunkiem dra Jaka Pietrzaka

Na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zostały wyróżnione prace:

  • „Służba Więzienna w systemie izolacji penitencjarnej w Polsce” autorstwa p. Michała Buczmy; praca napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Lizut
  • „Analiza zjawiska przestępczości nieletnich w Polsce w latach 2015-2020” autorstwa p. Ilony Surówki; praca napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Lizut
  • „Niepoczytalność sprawców w polskim prawie karnym” autorstwa p. Justyny Czernik; praca napisana pod kierunkiem dr Pauliny Gadzińskiej

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Autorzy nagrodzonych prac odebrali dyplomy oraz nagrody podczas uroczystości Graduacji, która odbyła się w piątek 25 listopada w siedzibie Uczelni.