Konferencja “Przepisy międzypokoleniowe”

„Przepisy międzypokoleniowe – nowa perspektywa poznawcza przyszłych pokoleń prawników” to dwudniowa konferencja naukowa o zasięgu ogólnokrajowym pod kierownictwem Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu – w dniach 3-4 czerwca 2024!

Łącząca pokolenia konferencja naukowa jest wydarzeniem, w ramach którego będzie mogło dojść do wymiany poglądów oraz doświadczeń nie tylko na tematy stanowiące przedmiot wydarzenia, ale także na temat aktualnych problemów związanych funkcjonowaniem porządku prawnego oraz jego wpływem na środowisko przedsiębiorców i na środowisko akademickie.

Do udziału w dwudniowej planowanej debacie zostało zaproszonych 10 pracowników naukowych – praktyków i teoretyków, którzy z 10 studentami, stworzą dwuosobowe zespoły (tandemy). Ostatecznego wyboru tematów dokonają wspólnie referenci w ramach panelu, dbając o utrzymanie założeń i celu konferencji.

Przebieg Konferencji

Podczas dwóch dni wydarzenia zaplanowano dziesięć paneli tematycznych, po pięć na każdy dzień:

  • dzień pierwszy: poniedziałek 3 czerwca 2024, godz. 9.00 – 15.45
  • dzień drugi: wtorek 4 czerwca 2024, godz. 9.15 – 15.45
  • miejsce: Aula Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Możesz wziąć udział w tym nowatorskim projekcie:

  • uczestnik czynny (10 osób aktywnie uczestniczących w debacie)
  • uczestnik bierny (słuchacze w siedzibie Uczelni)
  • lub online jako uczestnik zdalny (słuchacze za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams)

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym harmonogram oraz zapisy: „Przepisy międzypokoleniowe – nowa perspektywa poznawcza przyszłych pokoleń prawników”

 

 

Projekt jest realizowany w ramach programu „Doskonała nauka II” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki.