40-lecie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu obchodzi 40-lecie swego istnienia. Z tej okazji składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu sukcesów w kolejnych latach działalności! Liczymy przy tym na dalszy rozwój współpracy OIRP z Wyższą Szkołą Prawa!

Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się w dniu 2 lipca 2022 r. w Hotelu Novotel Centrum we Wrocławiu. Podczas uroczystości wręczone zostały medale okolicznościowe oraz odbyła się projekcja filmu pt. „40-lecie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu”. Uhonorowano także laureatów Biegu o Puchar Dziekana OIRP we Wrocławiu .

W obchodach jubileuszu 40-lecia istnienia samorządu uczestniczył Prorektor ds. dydaktyki WSP dr Marcin Rudnicki, który przynależy do wrocławskiego samorządu radcowskiego (na zdjęciu z Dziekanem OIRP we Wrocławiu  dr. hab. Tomaszem Schefflerem).