Funkcjonariusz w Delegaturze CBA we Wrocławiu

Wrocławska Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi obecnie nabór na funkcjonariuszy. Kandydat musi spełniać następujące kryteria:

  • Posiadać WYŁĄCZNIE obywatelstwo polskie;
  • Niekaralny;
  • Wiek do 30 lat;
  • Posiadać prawo jazdy kat. B;
  • Być ogólnie sprawny fizycznie;
  • Posiadać bardzo dobry stan zdrowia;
  • W przypadku mężczyzn – kategoria wojskowa „A”

CBA oferuje stabilną i ciekawą pracę na rzecz Państwa Polskiego oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

O pracę w CBA mogą starać się studenci V roku oraz absolwenci. Proces rekrutacji trwa ok. pół roku.

Osoby spełniające WSZYSTKIE warunki i zainteresowane podjęciem służby proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem na adres mailowy: cba151@cba.gov.pl w tytule wiadomości wpisując „Rekrutacja”.

Kandydaci proszeni są o dołączenie oświadczenia: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)”. W przypadku braku powyższego zastrzeżenia, dokumenty Kandydatów do służby w CBA nie będą rozpatrywane.

CBA zastrzega sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty.