Podpisanie deklaracji Społecznej odpowiedzialności uczelni

Z przyjemnością informujemy, że Wyższa Szkoła Prawa przystąpiła do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU). W imieniu Uczelni deklarację podpisała Rektor dr Anna Krajewska-Smardz. Okazją do przystąpienia nowych sygnatariuszy była konferencja poświęcona problematyce SOU, która odbyła się 2 czerwca 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU) stanowi wyraz dobrowolnego zaangażowania szkół wyższych w promowanie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach kształcenia oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Wdrażanie zobowiązań deklaracji wpływa na skuteczniejsze dopasowanie oferty edukacyjnej dla studentów do aktualnych wyzwań gospodarczych, w tym przede wszystkim rynku pracy, włączeniu do przedmiotów nauczania  tematów związanych z etyką biznesu, społeczną odpowiedzialnością, wpływem środowiskowym czy współpracą z otoczeniem.

Szczegółowe informacje dot. społecznej odpowiedzialności uczelni można znaleźć na stronach Ministerstwa: