Państwo Prawne

PAŃSTWO PRAWNE

ISSN 2083-4330

REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

SEKRETARZ REDAKCJI: dr hab. Tomasz Chłopecki, prof. WSP

CZŁONKOWIE: pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Prawa

RADA NAUKOWA:

prof. dr hab. Jan Barcz
Akademia Leona Koźmińskiego

prof. dr hab. Robert Grzeszczak
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Adam Krzywoń
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Walerian Sanetra
Emerytowany Profesor Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr Teruji Suzuki
Emerytowany Profesor Tokai University i Kagawa University

prof. dr hab. Janusz Trzciński
Wyższa Szkoła Menedżerska

prof. dr hab. Roman Wieruszewski
Emerytowany Profesor Polskiej Akademii Nauk
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Warszawa

prof. dr hab. Waldemar Wołpiuk
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

WYDAWCA 

Wyższa Szkoła Prawa
ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław

REDAKCJA:

Wyższa Szkoła Prawa
ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
e-mail: wydawnictwo@prawowroclaw.edu.pl