Publikacje pracowników WSP

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW WSP

SPIS TREŚCI

  Cena: 45 zł. – KUP

Ryszard Jaworski

Tytuł: Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa

Wrocław 2018

SPIS TREŚCI

Cena:  30,00 zł – KUP

Urszula Kalina-Prasznic, red.

Tytuł: Wpływ zmian społecznych, gospodarczych i ustrojowych na system prawa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa

Wrocław 2018

Tomasz Kaczmarek, Monika Filipowska-Tuthill, Justyna Żylińska, red.

Tytuł: Ochrona prawna pokrzywdzonego

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

Wrocław 2017

Justyna Żylińska, Iwona Przychocka, Monika Filipowska-Tuthill, red.

Tytuł: Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych

Wydawnictwo Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Warszawa 2016

SPIS TREŚCI

Cena:  39,90 zł – KUP

Justyna Żylińska i Monika Filipowska-Tuthill, red.

Tytuł: Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Wrocław 2016

Tomasz Kaczmarek

Tytuł: Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 50-lecia naukowej twórczości.

Tom 2, lata 2006-2015

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Wrocław 2016

kultura_prawna_okladka

SPIS TREŚCI

Cena: 30 zł – KUP

Waldemar J. Wołpiuk

Tytuł: Prawo. Kultura prawna. Zaufanie do prawa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Wrocław 2016

Joanna Filaber

Tytuł: Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie

Wydawnictwo Difin

Warszawa 2016

Olaf Włodkowski

Tytuł: Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Warszawa 2016

Justyna Żylińska i Monika Filipowska-Tuthill, red.

Tytuł: Realizacja zasady kontradyktoryjności w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia

Wydawnictwo Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Warszawa 2015

Tomasz Kaczmarek, red. 

Tytuł: Nauka o karze. Sądowy wymiar kary.

Tom 5

Wydawnictwo C. H. Beck

Warszawa 2015

Alina Rogowska

Tytuł: Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego

Wydawnictwo Sejmowe

Warszawa 2015

Tomasz Kaczmarek

Tytuł: Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości.

Tom 1

Wydawnictwo Kodeks

Warszawa 2006