Zdjęcie dyplomu za najlepsza pracę

Najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Tradycją naszej Uczelni stał się coroczny wybór najlepszych prac dyplomowych. W tym roku również Komisja Konkursowa wybrała i nagrodziła najlepsze prace absolwentów.

Na kierunku Prawo wyróżnienie otrzymali:

  • Paulina Bończyk za pracę „Decyzja jako akt prawny Unii Europejskiej”, praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Wójtowicza
  • Klaudia Wieczorek za pracę „Odpowiedzialność cywilnoprawna nadzorcy sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Chłopeckiego, prof. WSP
  • Grzegorz Pawlak za pracę „Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na przykładzie tajemnicy przedsiębiorstwa”, praca napisana pod kierunkiem dr Pawła Fiktusa
  • Paula Smułka za pracę „Przestępstwo zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem”, praca napisana pod kierunkiem dr Magdaleny Kornak
  • Stanisław Bludnik za pracę „Analiza prawno-porównawcza osobowości prawnej związków zawodowych i spółek kapitałowych w stosunkach cywilnoprawnych”, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Chłopeckiego, prof. WSP
  • Marcel Muzeja, za pracę „Przestępstwo kradzieży szczególnie zuchwałej”, praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Bojarskiego

Na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne wyróżnienie otrzymali:

  • Maria Wasińska za pracę „Procesy pośmiertnej dekompozycji zwłok”, praca napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Lizut
  • Pani Anna Grzęda za pracę „Mechanizm odłączenia moralnego Alberta Bandury w świetle ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku i działań polskich władz przeciwko cudzoziemcom w konflikcie na granicy polsko-białoruskiej w latach 2021-2022”, praca napisana pod kierunkiem dr Michała Staroszczyka
  • Natalia Przysiwek za pracę „Problemy izolacji postpenalnej na przykładzie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie”, praca napisana pod kierunkiem dr Barbary Lorenc-Żelisko
  • Patryk Dwornicki za pracę „Taktyka przesłuchania podejrzanego”, praca napisana pod kierunkiem dr hab. prof. WSP Ryszarda Jaworskiego

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Autorzy nagrodzonych prac odebrali dyplomy oraz nagrody podczas uroczystości Graduacji, która odbyła się 25 listopada w siedzibie Uczelni.

 

Powiązane strony: studia we Wrocławiu