Jubileusz 100-lecia powstania policji państwowej

Rok 2019 poświęcony jest obchodom 100-lecia Policji Państwowej.

Z tej okazji wczoraj w Prawosławnej parafii cywilno-wojskowej odbyło się nabożeństwo w intencji funkcjonariuszy Policji i ich rodzin. Po skończonym nabożeństwie gościliśmy Komendanta Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Pana Nadinspektora Tomasza Trawińskiego oraz Naczelników Wydziałów KWP we Wrocławiu.

Korzystając z okazji Pani Rektor prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic złożyła wszystkim zgromadzonym gościom życzenia satysfakcji z wykonywania Służby w poczuciu jej wartości i społecznego znaczenia.