Zdjęcie grupowe ze spotkania

Rada Liderów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

W dniu 01 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli współpracujących z Uczelnią służb mundurowych oraz instytucji na Radzie Liderów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W spotkaniu wzięli udział m.in. były Komendant Główny Policji gen. insp. w/s Andrzej Matejuk, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Straży Miejskiej Wrocławia, Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach, Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, a także Akademickiego Biura Karier w WSP i społeczności studenckiej naszej Uczelni. Spotkanie prowadzili Prorektor ds. kształcenia dr Marcin Rudnicki oraz Prorektor ds. studenckich dr Małgorzata Lizut.

Rada Liderów jest ciałem doradczym władz Uczelni przede wszystkim w zakresie zacieśniania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz modyfikowania programów studiów pod kątem potrzeb rynku pracy, w tym potrzeb służb zatrudniających absolwentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podczas spotkania rozmawialiśmy m.in. o różnych aspektach wzajemnej współpracy, w tym o realizacji praktyk zawodowych – począwszy od założeń teoretycznych programu studiów, a skończywszy na faktycznej ich organizacji i odbywaniu. Na spotkaniu Rady Liderów miał miejsce także kolejny etap debaty na temat najbliższej perspektywy rozwojowej Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu w zakresie kształcenia w obszarze nauk o bezpieczeństwie, w tym o studiach II stopnia na kierunku BW.

 

Zdjęcie grupowe ze spotkania