Podpisanie porozumienia ze stowarzyszeniem inspektorów ochrony danych osobowych

W dniu 1 lipca 2019 roku Rektor Wyższej Szkoły Prawa prof. dr hab Urszula Kalina-Prasznic podpisała Porozumienie z Jarosławem Felińskim Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

Stowarzyszenie to działa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, przestrzegania oraz rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji, wiedzy specjalistycznej i podnoszenia kompetencji zawodowych.

W ramach porozumienia strony zobowiązały się do współpracy w zakresie popularyzacji ochrony prywatności, działalności edukacyjnej, promocyjnej, wydawniczej i organizacyjnej.

Celem wspólnych działań jest m. in. podwyższenie poziomu wiedzy zawodowej, profesjonalnych umiejętności, działań praktycznych oraz doskonalenie mechanizmów działalności w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

 

SIODO porozumienie www