PRAKTYKI W EUROPEJSKIM CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (EuCO) – PODPISANIE UMOWY

Nowy partner uczelni działa na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii, pomógł już 250 tysiącom osób i uzyskał 1,7 mld zł odszkodowań. Obecnie zatrudnia 200 pracowników oraz współpracuje z 30 tysiącami agentów. Dzięki porozumieniu z Wyższą Szkołą Prawa, może dziś zaprosić jej Studentów na interesujące praktyki.

Łączenie teorii i praktyki w trakcie procesu uczenia wydaje się być akademickim standardem. Jednak Wyższa Szkoła Prawa postanowiła uczynić z niego coś więcej – zamieniła go w swoją misję, uczyniła edukacyjnym fundamentem nauki prowadzonej na obu kierunkach studiów: Prawie oraz Bezpieczeństwie wewnętrznym. Podpisana właśnie umowa jest jednym z dowodów na realizację tej praktycznej misji w obszarze edukacji prawnej.

– Wybieram partnerów biznesowych Wyższej Szkoły Prawa rozważnie – mówi dr Tomasz Chłopecki,wykładowca uczelni oraz, pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Prawa ds. praktyk zawodowych i współpracy z biznesem – Perspektywa nauczyciela akademickiego bardzo mi w tym pomaga, bo znam studentów uczelni i ich potrzeby edukacyjno-zawodowe. Synergia szeroko pojętego obszaru biznesu i rynku prawniczego jest bardzo istotnym czynnikiem, który także chcemy przybliżyć naszym Studentom. Cieszę się, że mogę wykorzystywać tę wiedzę także w ramach nowego stanowiska – dodaje.

Europejskie Centrum Odszkodowań jest idealnym miejscem na zdobywanie szlifów dla studentów prawniczej specjalności: obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów. Firma jest liderem rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2010 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. EuCO jest członkiem Business Center Club, Executive Club, Polskiej Rady Biznesu oraz Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Jest także laureatem licznych nagród, m.in. Ambasadora Polskiej Gospodarki, Diamentów Forbesa, Gazel Biznesu, Gepardów Biznesu, Firmy Fair Play, Solidnej Firmy, Firmy Równych Szans, Filantropa, Efektywnej Firmy, Lidera Rynku, Dolnośląskich Gryfów. EuCO zostało także trzykrotnie nagrodzone Medalem Europejskim przyznanym przez Business Center Club.

Podczas praktyki w EuCO,oprócz rzeczywistych umiejętności związanych z obsługą prawną firmy ubezpieczeniowej, nasi studenci będą mieli okazję do zbudowania wartościowej sieci kontaktów zawodowych – dodaje dr Tomasz Chłopecki, sygnatariusz porozumienia z EuCO – Pozycja nowego partnera na rynku ubezpieczeniowym jest bardzo silna, a to znaczy, że można spotkać w jego strukturach najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. I pewnego dnia, po skończeniu studiów – kto wie? Być może nawet znaleźć tam pracę.

Dr Tomasz Chłopecki zapowiada także poszerzenie bazy podmiotów umożliwiających odbycie praktyk studenckich oraz dalsze rozmowy z przedsiębiorstwami w sprawie zachęcania ich do bliższej współpracy z Wyższą Szkołą Prawa w ramach budowanej Grupy Liderów. By dowiedzieć się więcej na temat EuCO, warto zajrzeć na stronę WWW firmy.