Mamy zaszczyt poinformować, że najlepsze prace dyplomowe ubiegłorocznych absolwentów, zostały nagrodzone przez Komisję dyplomami i nagrodami.

Oto lista nagrodzonych absolwentów na kierunku Prawo, którzy zdobyli równocześnie I miejsce:

I. Pani Anna Cupiał za pracę „Karnoprawne aspekty znęcania się nad zwierzętami”;

I. Pani Paula Golczyk za pracę „Bezpieczeństwo obrotu prawnego przy zastosowaniu technologii blockchain”;

I. Pan Ion Lowitzsch za pracę „Kształtowanie lokalnych wspólnot odnawialnych źródeł energii w UE – adaptacja akcjonariatu konsumenckiego do polskiego systemu prawnego

Oto lista nagrodzonych absolwentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

I. Pani Maja Minakowska za pracę „Kosmetyka i rekonstrukcja pośmiertna wyglądu ofiar zdarzeń kryminalnych”;

II. Pani Maja Smolarz za pracę „Psycholog – biegły sądowy i jego rola w procesie karnym, w sprawach z art. 197 § 3 pkt 2 KK oraz art. 200 § 1 KK”;

III. Pani Aleksandra Rempińska za pracę „Bezpieczeństwo na polowaniach w Polsce”

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!