Konsultacje psychologiczne dla studentów WSP

Informujemy, że od dnia 6. grudnia 2021 roku studenci Wyższej Szkoły Prawa mogą skorzystać z porady psychologicznej.

Celem konsultacji może być:

  • udzielenie wsparcia emocjonalnego i/lub merytorycznego,
  • obniżenie napięcia emocjonalnego,
  • zwiększanie umiejętności budowania odporności psychicznej,
  • doradztwo w zakresie rozwiązania konkretnego problemu lub trudnej sytuacji w pracy lub w codziennym życiu.

W ramach konsultacji uczestnik może oczekiwać przekazania wiedzy, gotowych wskazówek, narzędzi pomagających w rozwiązaniu danej sytuacji lub wsparcia w samodzielnym poszukiwaniu najlepszej metody poradzenia sobie z wyzwaniem. Konsultacje nie mają charakteru kontaktu terapeutycznego, mogą jedynie stanowić rekomendację co do możliwości rozpoczęcia takiego procesu.

Sesje są realizowane w formie spotkań indywidualnych online, na które obowiązuje rejestracja poprzez e-mail na adres: anna.cieslik@pracowniarozwoju.pl 

Konsultacje prowadzi:

Anna Cieślik – założycielka i właścicielka Pracowni Rozwoju, psycholożka, trenerka biznesu i edukatorka. Popularyzuje wiedzę psychologiczną, pracując jako wykładowczyni na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje prowadzone  są w ramach dotacji ze środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przyznanych uczelniom niepublicznym.