VI KONKURS KRASOMÓWCZY

Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, a także Koło Nauk Penalnych ,,Liberum’’ oraz Koło Naukowe „Pactum” mają zaszczyt zaprosić studentów Prawa do udziału w VI KONKURSIE KRASOMÓWCZYM pod honorowym patronatem Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury.

Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Sali Sądowej Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Konkurs polega na wygłoszeniu mowy końcowej przed sądem, na podstawie przyznanego kazusu z zakresu prawa karnego lub cywilnego. Jedną sprawę przedstawiają dwie osoby, wcielające się w odmienne role procesowe.

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres:
agnieszka.lukaszun@op.pl

W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów (opcjonalnie również uczelnię) oraz dziedzinę prawa, z której będzie wylosowany kazus.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń do 29 marca 2019 r.

 

Najważniejsze korzyści wzięcia udziału w konkursie to:

  • rozwój umiejętności przemówień publicznych
  • przezwyciężenie stresu związanego z wystąpieniem
  • praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na zajęciach (kazusy oparte na faktach)
  • wysłuchanie opinii doświadczonego jury
  • sprawdzenie się w roli profesjonalnego pełnomocnika procesowego

Można również ubiegać się o dodatkowe punkty przy egzaminach lub zaliczeniach ćwiczeń!

Zapraszamy do udziału!