OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA “STANDARDY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE – AKTUALNE WYZWANIA I PERSPEKTYWY”

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Standardy ochrony praw człowieka w Polsce – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju”, która odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r.

Zapraszamy prelegentów oraz słuchaczy!

W sposób szczególny zaproszenie jest adresowane do młodych naukowców, doktorantów oraz studentów, którzy prowadzą badania z zakresu ochrony praw człowieka zarówno w polskim systemie prawa, porządkach międzynarodowych, jak i w perspektywie komparatystycznej.

Celem tego przedsięwzięcia jest próba zdefiniowania kierunków rozwoju ochrony praw człowieka, a także określenia relacji zachodzącej pomiędzy obowiązkiem ich zagwarantowania a wybranymi instytucjami prawa materialnego i procesowego w prawie polskim. Ponadto, przedmiotem dyskusji będą także problemy i wyzwania, przed którymi stoją w tym zakresie ustawodawca krajowy i prawodawca międzynarodowy.

Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Udział w niej jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z organizatorem:

konferencje.naukowe@prawowroclaw.edu.pl

 

Termin nadsyłania abstraktów (do 350 słów): 3 MAJA 2019, wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej: