Konferencja “Medyk sądowy, lekarz klinicysta i prawnik w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta i lekarza”

W dniach 28-29 listopada 2017 r. w Centrum Naukowej Informacji Medycznej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mieszczącym się przy ul. Karola Marcinkowskiego 2 – 6, odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Medycyny Sądowej i Prawa Medycznego „Medyk sądowy, lekarz klinicysta i prawnik w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta i lekarza”. Koło Nauk Penalnych „Liberum” wraz z władzami Uczelni Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu zostało zaproszone przez Studenckie Koło Medycyny Sądowej i Katedrę Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich do współorganizacji tego wydarzenia. Celem była próba odpowiedzi na pytania: jakie mechanizmy prowadzą do zaistnienia błędów medycznych oraz jak ich unikać. W trakcie jej trwania doszło do wymiany opinii i doświadczeń w tym zakresie przez studentów wydziału lekarskiego, prawa, medyków sądowych, lekarzy klinicystów oraz prawników z Polski.

Wykład inauguracyjny Konferencji pt.: „Obrazowanie 3D jako współczesna metoda działania w medycynie sądowej i kryminologii” przeprowadził dr hab. Krzysztof Maksymowicz, adiunkt Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Konferencja została podzielona na pięć paneli:

  • sesję medycyny sądowej
  • sesję prawa medycznego część I
  • sesję prawa medycznego część II
  • sesję case report
  • wizytę w Muzeum Anatomicznym oraz Muzeum Medycyny Sądowej

Organizatorami byli:

  • Koło Nauk Penalnych „Liberum” działające przy Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu,
  • Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sądowej działające przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego „Bezpieczna Medycyna” działające przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • Studenckie Koło Naukowe Antropologów „Kostka” działające przy Katedrze Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszystkim uczestnikom w imieniu organizatorów serdecznie gratulujemy udziału
i wygłoszenia interesujących referatów. Dziękujemy również licznej publiczności, która wspierała uczestników przez cały czas trwania konferencji.